Tajni kupac – izvješće za Siječanj 2023. godine

Tajni kupac – izvješće za Siječanj 2023. godine

Podjelite:

Početkom siječnja svjedočili smo veoma neobičnoj situaciji – potrošače je novoj godini dočekala bujica povećanih cijena izraženih u našoj novoj valuti – euru. Iako smo cijelo vrijeme slušali od predstavnika vlasti da do toga neće doći, ipak je došlo i poskupljenja se i dalje nastavljaju.

Naši tajni kupci obavili su svoj zadatak i popisali 60 proizvoda i 36 usluga i usporedili cijene sa cijenama u prosincu prošle godine i prethodnim mjesecima.

Budući da popisujemo uvijek isti proizvod kod istog trgovca i da kontroliramo da li su cijene iskazane dvojno i eurima i u kunama, možemo konstatirati su uglavnom sve cijene dobro obračunate i iskazane, a na jednom mjestu smo naišli na cijene samo u eurima.

Značajnijih poskupljenja kod proizvoda i usluga koje pratimo nije bilo, osim što smo primjetili da cijena svježeg mlijeka stalno raste.

Povećane su cijene tjestenine, riže, jaja i crvenog luka, ali ne značajno, a primjetili smo da nekih proizvoda koje pratimo više nema u ponudi kod tog trgovca.

Kod usluga također nismo zabilježili značajnija poskupljenja, tamo gdje ih ima radi se o zaokruživanju cijena na najbliži iznos, kako bi cijena usluge bila izražena u punom broju, bez decimala.

Ana Knežević – voditeljica projekta

Skip to content