Potrošači kontrolirajte iznose na računu

Potrošači kontrolirajte iznose na računu

Podjelite:

 

Nedavno nam je jedna potrošačica dostavila račun iz Kauflanda iz kojega je vidljivo kako je suma na računu za tri mlijeka pogrešno iskazana, naravno na štetu potrošača.

Cijena litre mlijeka je 1,22 eura i za tri litre ukupni iznos je trebao biti 3,66 eura, a na računu je iskazano 3,87 eura, dakle 21 cent više. Nije se zabunila blagajnica i krivo upisala cijenu, već je na ispravno upisanu cijenu kasa obračunala veći umnožak nego što treba biti.

 Još jedna muka za potrošače, do sada smo morali pratiti cijene i poskupljenja, a sada ćemo morati kontrolirati  kako  kase množe i zbrajaju iznose na našem računu.

Stoga potrošači oprez, kada dobijete račun dobro ga prekontrolirajte, jer možda i na vašem računu nije ispravno pomnoženo ili zbrojeno, vratite se na blagajnu i reklamirajte.

Skip to content