Hrvatska udruga za zaštitu potrošača obilježava 25. godišnjicu rada

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača obilježava 25. godišnjicu rada

Podjelite:

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača ove godine svečano obilježava 25 godina djelovanja te je tim povodom u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom i Udruženjem trgovine HGK organizirala okrugli stol na temu „Kako poboljšati prava potrošača u Hrvatskoj“.

 

Začeci zaštite potrošača u Hrvatskoj sežu u devedesete godine dvadesetog stoljeća. HGK je još 1993. godine izradio Uzance u trgovini koje se mogu smatrati pretečom prvog dobrovoljnog Zakona o zaštiti potrošača. Pravni temelj izgradnje sustava zaštite potrošača u našoj zemlji veže se za 2003. godinu, kad je donesen prvi Zakon o zaštiti potrošača. U međuvremenu, doživio je brojne izmjene i dopune, prilagođavajući se pravnoj stečevini Europske unije.

 

„Zaštita potrošača provodi se u javnom interesu, a sve s ciljem zaštite ekonomski slabije strane i od velike je važnosti za potrošače, ali i za gospodarstvenike kojima bi  potrošač uvijek trebao biti na prvom mjestu te je u tu svrhu nužno educirati obje strane“, kazao je Josip Zaher, predsjednik Komore Zagreb i savjetnik predsjednika HGK za trgovinu, ističući  da su danas svjetski i europski trendovi i razvojni planovi u različitim djelatnostima fokusirani na potrošače.

 

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević predstavila je rezultate Potrošačkog semafora za 2021. godinu. Istraživanje koje provodi Europska komisija prati nacionalne uvjete za potrošače u trima područjima: znanje i povjerenje, usklađenost i provedba te pritužbe i rješavanje sporova. Uz navedeno, razmatra se i napredak u integraciji maloprodajnog tržišta EU-a i prihvaćanje e-trgovine.

 

Kako bi se poboljšala zaštita potrošača i prilagodila novim izazovima, zaključak okruglog stola je da Svjetski dan prava potrošača, koji se obilježava 15. ožujka, treba uzeti kao dan mjerenja napretka na području prava potrošača te da bi Ministarstvo gospodarstva kao organizator trebalo pozvati glavne dionike i napraviti analizu napretka na razini svake godine, a kako bi se moglo vidjeti kako napredujemo u ovom segmentu. Lokalna samouprava, koja je za sada vrlo slabo uključena, iako ima jasno definiranu obvezu na području prava potrošača, trebala bi se aktivno uključiti u procese oko zaštite potrošača. Također, zaključeno je i da je važna uloga u unapređenju prava potrošača na HRT-u, kao javnom servisu građana, na način da se u većoj mjeri uključi u informiranje i educiranje potrošača.

 

Uz već spomenute govornike, svoj doprinos raspravi na okruglom stolu dali su i predstavnici drugih institucija koje sudjeluju u kreiranju politika zaštite potrošača, koje su ujedno i dionici Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 

U raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Državnog inspektorata, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, HANFA-e, HAKOM-a i Centra za mirenje. Okrugli stol moderirala je Sanja Smoljak Katić, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

 

U godini u kojoj Hrvatska udruga za zaštitu potrošača obilježava 25 godina rada, na razini Europske unije u 2023. proslavit će se 50 godina od donošenja Europske povelje o obavješćivanju i zaštiti potrošača o njihovim pravima, usvojene 1973. godine, a što se smatra počecima zaštite potrošača na razini Europske unije.

Poveznica na HGK

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača sudjeluje u projektu “Tajni kupac”

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača sudjeluje u projektu “Tajni kupac”

Podjelite:

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača sudjeluje u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“.

 

Svrha projekta je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj kroz provođenje aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena, pridržavanja Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača. Sve navedene projektne aktivnosti provoditi će se od kolovoza 2022. do prosinca 2023. godine.

Projekt će se provoditi u Zagrebu, Sisku i u Puli, ukupno ćemo pratiti 60 proizvoda i 36 usluga, na 20 prodajnih mjesta i 12 davatelja usluga. Proizvodi i usluge se prate sa liste koju je odredilo Ministarstvo gospodarstva, u kolovozu će cijene biti popisane samo u kunama, a od rujna 2022., pa do kraja 2023. pratit ćemo dvojne cijene – i u kunama i u eurima.

Listu proizvoda i usluga koje pratimo objavljivati ćemo na našoj web stranici, a ako tajni kupci uoče neke nepravilnosti u iskazivanju cijena prijavit ćemo to Državnom inspektoratu, koji će provesti nadzor I kazniti prekršitelje.

U sklopu projekta vodimo i posebnu podstranicu Tajni kupac na kojoj se mogu pronaći sve informacije vezane uz uvođenje eura u RH, koje mogu biti od koristi potrošačima, a od 05.09. 2022. svi potrošači će moći dobiti informacije vezane uz uvođenje eura i primjenu Zakona o uvođenju eura na naš telefon 01 46 333 66, od ponedjeljka do petka od 14,00 – 16,00 sati, na isti telefon će potrošači moći prijaviti i nepravilnosti u iskazivanju dvojnih cijena, ako ih uoče.

Tijekom provođenja projekta na toj podstranici ćemo provoditi i online ankete kako bismo provjerili koliko su potrošači informirani i kako se snalaze sa dvojnim cijenama.

Izvor slike: Ministarstvo gospodarstva

Skip to content