Splitski potrošač

kol 24, 2019

Podjelite:

Udruga za zaštitu prava potrošača

    „Splitski potrošač“ Split

Web. str.: www.splitski-potrosac.hr

E-pošta: splitski.potrosac@gmail.com

U Splitu, 22. kolovoza 2019. godine

P R I O P Ć E N J E   Z A   J A V N O S T

Početkom 2019.godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojim je utvrđeno, laički rečeno: umjesto da su provedbeni propisi (uredbe, odluke, opći akti) u dijelu obavljanja, troškova i obračuna javne usluge budu sukladni odredbama Zakonu, Uredba o gospodarenju otpadom Vlade RH postala „nad-zakon“ budući spomenutim izmjenama Zakona, među ostalim, obračun javne usluge iz Zakona mora biti suglasan odrebama Uredbe, po nama suprotno odredbi članka 5. Ustava RH.

Uporno zadržavanje omraženog (novo-starog) PAUŠALA pod nazivom: Obvezna Minimalna Javna Usluga (OMJU), bez utemeljenja u Zakonu, a kojim je osigurano ostvarenje prihoda davatelja javne usluge – monopolistima suprotno je principu „onešišćivač plaća“ i suprotno zakonskom kriteriju podmirenja troškova gospodarenja otpadom prema količini predanog otpada.

Uvjereni smo da dio odrebi Uredbe, a posebno obračun javne usluge nije sukladan odredbama Zakona.  Međutim, nadležno Ministarstvo uporno ustraje u nakani da se u biti ništa ne mijenja – naravno u korist davatelja javne usluge, a na štetu korisnika usluga: fizičkih i pravnih osoba, i posebice na štetu društvene zajednice.  Paušal je i dalje osnovica obračuna usluge koji u ukupnom čini 80 – 90% cijene javne usluge, a 10-tak % cijene prema količini predanog otpada nije ni blizu stimulativno za odvajanje potencijalne sirovine iz otpada. U ostalom, to monopoliste i njihove političke mentore i ne interesira.

Uz navedeno valja konstatirati da je po nama sporna Uredba, osobito odredba o paušalu već do sada pruzročile znatnu financijsku štetu korisnicima usluga, procjenjujemo oko  1,2 miljarde kuna na godišnjem nivou, prije svega zbog neopravdano povećanju troškova korisnicima usluga za 100 i više %-taka, a zasigurno nećemo dostići planirano smanjenje odvajanja mješanog komunalnog otpada, a „batinom“ se racionalno gospodarenje, mišljenja smo: neće postići.

Za stanje pravne nesigurnosti, nedorečenih uvjeta načina obračuna usluga, a koje će u krajnjem uzrokovati, pored već učinjene štete fizičkim i pravnim osobama – korisnicima usluga, i očekivane kazne EU smatramo odgovornima Ministarstvo zaštite okoliša.

Radi svega navedenog, Udruga „Splitski potrošač“  je Ustavnom sudu RH uputila prijedlog za pokretanje postupka ocjene sukladnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom sa Ustavom. Pritom očekujemo da će Ustavni sud RH, cijeneći nastalo stanje, u razumnom vremenu dati pozitivan pravorijek.

Dopredsjednik:

          Ante Tičić

Više objava iz ove kategorije…

0 Comments

Submit a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content