Predstavljanje projekta "MOJ SVIJET HRANE BUDUĆNOSTI"

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača predstavila je u petak 28. siječnja 2022. na konferenciji za medije u Sisku projekt “Moj svijet hrane budućnosti“, kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Projekt će se provoditi u osnovnoj školi Viktorovac u Sisku, koja je i partner u projektu.

Partneri su također i Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska, RED FORK – tvrtka za istraživanje i razvoj u biotehnologiji, udruga „Đeram“ iz Petrinje  koja se bavi očuvanjem tradicijske kulture sela i „Probion“- udruga studenata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

Projekt se provodi kroz izvaninstitucionalno obrazovanje učenika od 5. do 8. razreda putem interaktivnih radionica, uključivanjem studenata volontera i prijenosa znanja iz područja nutricionizma i zaštite okoliša.               

 Aktivnosti uključuju radionice za učenike koje će se provoditi od ožujka do lipnja 2022. g. putem predavanja i prezentacija, prikazivanja kratkih filmova i ilustracija, te demonstracija određenih aktivnosti.

Cilj projekta je kroz ležerno obrazovanje upoznati učenike viših razreda osnovne škole sa zdravom prehranom i zdravim načinom života, smanjenjem prehrambenog otpada i njegovim zbrinjavanjem, korisnim i praznim kalorijama, čitanju deklaracija, internetskoj kupnji i štetnosti agresivnog marketinga o hrani i pićima. Udruga „Đeram“ će pokazati učenicima kako se nekada pripremala i čuvala hrana, bez hladnjaka i bez prehrambenog otpada.

Nakon završene edukacije održati će se okrugli stol sa predstavnicima grada Siska na kojem će se prikazati rezultati projekta i razgovarati o mogućnostima povezivanja građanskog odgoja sa ovakvim i sličnim sadržajima.

Projekt će završiti konferencijom na kojoj će se učenicima, nastavnicima, roditeljima i medijima prikazati tijek i rezultati projekta.

Očekivani rezultati projekta bi trebali biti educirani i učenici i roditelji na temu održivog načina zdravog života, racionalnije korištenje hrane i vode, smanjenje potrošnje nezdrave hrane i pića, smanjenje prehrambenog otpada i bolja zaštita okoliša, kao i jačanje svijesti gradskih vlasti o potrebi financiranja projekata koji doprinose poboljšanju kvalitete zdravlja i života mladih, kao i zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača se odlučila za ovu tematiku kako bi se uključila u aktivnosti oko smanjivanja pretilosti kod djece, učenici su mladi potrošači koji svojim promijenjenim navikama mogu utjecati kakav  će biti njihov svijet hrane budućnosti –  koristeći zdrave namirnice koje su lokalno proizvedene, ne prevoze se daleko i ne stvaraju velike količine CO2, kojeg Hrvatska mora smanjiti, kao jedan od ciljeva EU.

Zelena ekonomija, recikliranje i svođenje otpada na nulu do 2050. su ciljevi EU u kojima će ova generacija učenika vrlo aktivno sudjelovati i nadamo se da ćemo ovim projektom stvoriti osnovne uvjete za njihovo sudjelovanje u tome.

                                                                                 Ana Knežević

Skip to content