Poruke i letci

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
DatumPorukeDetalji
2000.Poruka br. 1Osnovne informacije
2000.Poruka br. 2Oprez kod kupovine
2000.Poruka br. 3Radost i tuga svinjokolje
2001.Poruka br. 4Pažljivo birajte kada kupujete
2001.Poruka br. 5Nevolje s roštiljem
2002.Poruka br.6Prirodni plin
2002.Poruka br.7Što potrošač treba znati o internetu
2002.Poruka br.8Što potrošač treba znati o antifrizu
2003.Poruka br.9Što potrošač treba znati o električnoj energiji
2004.Poruka br.10Savjeti potrošačima
2005.Poruka br.11Izbjegnite nezgode u domu
2005.Poruka br.12Kupovina kućanskih aparata
2005.Poruka br.13Dogovor s obrtnikom
2005.Poruka br.14Pravilna prehrana
2005.Poruka br.15Što treba znati o GMO i hrani
2006.Poruka br,16Opći uvjeti za opskrbu električnom eneergijom
2006.Poruka br.17Financijske usluge
2006.Poruka br.18Oglašavanje , reklamiranje i deklariranje
2007.Poruka br.19Savjeti potrošačima II
2007.Poruka br.20HUZP deset godina s vama
2008.Poruka br.21Kupnja automobila
2008.Poruka br.22Kupnja putem interneta
2009.Poruka br.23Pokušajte izaći iz dugova
2009.Poruka br.24Dialer
2009.Poruka br.25Hladjaci i ledenice
2009.Poruka br 26Reklamacije
2011.Poruka br.27Parkiranje i dnevna karta
2012.Poruka br.28Zaštita prava korisnika vodnih usluga
2013.Poruka br.29Energetska učinkovitost u stanovanju i svakodnevnom životu
2013.Poruka br.30Zaštita prava korisnika usluga komunalnog otpada
2013.Poruka br.31Zakon o zaštiti potrošača
2014.Poruka br.32Pacijenti korisnici zdravstvenih usluga
2014.Poruka br.33Potrošači i Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima , Ovršni zakon
2014.Poruka br.34Potrošači i Zakon o elektroničkim komunikacijama
2015Poruka br.35Poštanske usluge
2015Poruka br.36Kupovina izvan poslovnih prostora i putem sredstava daljinske komunikacije
2015Poruka br.37Jeste li znali?
2016Poruka br.38Racionalno korištenje električne energije, toplinske energije, vode i plina
2016Poruka br.39Na što treba obratiti pozornost prilikom kupovine proizvoda i usluga
2017Poruka br.40Osnovna načela odabira i postupanja s prehrambenim proizvodima
2017Poruka br.41Kratak vodič za lakši odabir telekomunikacijskih paketa
2017
Poruka br.42Trgovac vas je optužio da ste nešto ukrali ?
2018Poruka br.43Potrošači i ovrhe-"blokiran sam"
2018Poruka br.44jamstvo za ispravnost prodane stvari i materijalni nedostaci proizvoda
2018Poruka br.45Odvoz i plaćanje kućnog otpada
2019.Poruka br.46,Štednja u domaćinstvu
2019.Poruka br.47.Oprezno s financijama
2019.Poruka br. 48.Kratke upute potrošačima
2020Poruka br.49.Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada
2020.Poruka br. 50.Javna usluga: Vodoopskrba i odvodnja
2020.Poruka br. 51.Jamstvo i materijalni nedostatak
2021Poruka br.52Kupovina putem interneta
2021Poruka br.53Trikovi marketinga za bolju kupovinu
2021Poruka br.54Prigovori i žalbeni postupak
2022Poruka br.55Gospodarenje otpadom (NN 84/21)
2022Poruka br.56Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)
2023Poruka br.57Zakon o elektroničkim komunikacijama
2023Poruka br.58Što je s mojom pošiljkom
BROŠURE
2006.Brošura br.1Javne usluge u sustavu zaštite potrošača
2007.Brošura br.2Usporedni testovi proizvoda
2012.Brošura br.3Javne usluge, spriječavanje rada na crno, financijske usluge
2010.SlikovnicaSlikovnica za djecu
2021Prezentacija Kako s pametnim tehnologijama i što o istima trebate znati KRISTINA PPP AUDIOKako s pametnim tehnologijama
2021Brošura 4“Kako s pametnim tehnologijama i što o istima morate znati”
Skip to content