Informacije o odruzi

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, skraćeno HUZP, članstvom je najbrojnija i najstarija udruga za zaštitu potrošača u RH, osnovana je krajem 1997. godine u Zagrebu, a registrirana je 14.siječnja 1998. godine.

HUZP je neprofitna, neovisna, nevladina, izvanstranačka pravna osoba utemeljena na dragovoljnom udruživanju građana, radi zaštite interesa potrošača-fizičkih osoba, kao korisnika proizvoda i usluga.

Udruga pomaže potrošačima u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu i ostalim propisima. Udruga daje savjete i informacije potrošačima, te provodi edukaciju potrošača, ali isto tako aktivno sudjeluje u procesu donošenja zakona i podzakonskih akata davanjem prijedloga za poboljšanje prava i položaja potrošača.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača članica je Unije potrošača Hrvatske , saveza udruga putem kojega aktivno sudjeluje u radu BEUC-a , europskog saveza udruga, koji je partner Europske komisije u donošenju I provođenju propisa koji se odnose na zaštitu potrošača.

HUZP je i članica Consumers Internationala – svjetske krovne udruge potrošača u čijim kampanjama redovito sudjelujemo, a najpoznatija kampanja je obiljžavanje Svjetskog dana prava potrošača – 15. Ožujka.

Kroz rad udruge nastoji se podići razina svijesti potrošača, trgovaca, davatelja usluga i javnosti o međunarodno priznatim pravima potrošača.

Predsjednica HUZP-a od osnivanja do 2015. g. bila je prof.dr. Vesna Brčić Stipčević, a od 2015. do danas predsjednica je Ana Knežević, zamjenica predsjednice je Kristina Petljak, a tajnik je Tomislav Lončar, koji imaju ovlaštenja zastupati Udrugu.

Udrugom upravlja Upravni odbor kojega pored predsjednice, zamjenice predsjednice i tajnika čine još;

Vesna Brčić Stipčević, Zdenka Kocmur, Anica Matulin i Ana Žeželić-Puhak .

HUZP ima podružnicu za Krapinsko-zagorsku županiju, a povjerenik je Zvonko Vlahović, kao i za Sisačko-moslavačku županiju gdje je povjerenica Jasminka Luketić Domitrović. Likvidator udruge je gospodin Ivan Milišić.

Područje

djelovanja

udruge

Ljudska prava

Zaštita potrošača

Financiranje

Udruga se financira na razne načine

  • EU projekti 30% 30%
  • Grad Zagreb 50% 50%
  • Članarine 10% 10%
  • Drugi izvori 10% 10%

Struktura udruge

Ana Knežević

Predsjednica udruge

Tomislav Lončar

Tajnik udruge

Kristina Petljak

Zamjenica predsjednice udruge

Vesna Brčić-Stipčević

Član upravnog odbora

Zdenka Kocmur

-

Anica Matulin

-

Ana Žeželić-Puhak

-

Ivan Milišić

-

Članovi smo udruženja

 
Skip to content