HUZP i talijanska udruga potrošača ANC

velj 1, 2021

Podjelite:

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača popisala je sa Cittadinanzattiva/ACN sporazum o partnerskom sudjelovanju u provođenju NUDGE projekta.

ACN – Mreža aktivnog građanstva je europska podružnica Cittadinanzattive , talijanske udruge potrošača koja provodi NUDGE projekt , koji ima za cilj izgradnju niskougljične budućnosti otporne na klimatske promjene putem sigurne, čiste i učinkovite energije, a sve u sklopu zelenih ciljeva EU – Europa 2050 bez stakleničkih plinova.

NUDGE je intervencija u promjeni ponašanja potrošačke energetske učinkovitosti putem terenskih  ispitivanja od strane bihevioralne znanosti.

Projekt financira EU, a provodi ga 10 partnera iz 6 zemalja (Njemačka, Belgija,Portugal, Grčka, Italija i Hrvatska). Trajanje projekta je 36 mjeseci.

 Cilj partnera je proučiti, testirati i procijeniti različite intervencije   u ponašanju za energetsku učinkovitost na 5 demo lokacija u  Grčkoj, Belgiji,   Njemačkoj, Portugalu i Hrvatskoj (Varaždin), otvarajući put novim politikama i ljudskom ponašanju. Partner iz Hrvatske je i Zelena energetska zadruga (ZEZ)

 Smanjenje potrošnje energije zahtijeva promjene u ponašanju ,od ponašanja pri korištenju grijača i električnih uređaja, do ponašanja kojima doprinosimo energetskoj neučinkovitosti naših domova.

Kako bi se potaknule promjene, primijenit će se digitalni pristup (npr. pametna brojila), koji potrošačima energije omogućuje aktivno i učinkovitije praćenje i upravljanje potrošnjom energije, te edukacije za što bolju primjenu i usvajanje novih navika.

HUZP kao partnerska udruga provest će anketiranje među 100 hrvatskih potrošača i obraditi rezultate ankete , sudjelovati će u edukacijama zajedno sa ostalim partnerima, organizirati sastanak sa europarlamentarcima i predstaviti im preporuke iz projekta, te sudjelovati u završnom događaju projekta.

                                                                                                                                                                                                  Ana Knežević

Više objava iz ove kategorije…

0 Comments

Submit a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content