Dosadašnji savjeti tjedna

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
Redni brojSavjet
Želite li ići u teretanu? Prije potpisivanja ugovora posebno dobro se raspitajte o tome kako se prekida ugovor i kolikotrebate platiti i u kojem roku trebate raskinuti ugovor odnosno najaviti raskidanje
Ne nasjedajte na oglase u novima o čudotvornim lijekovima i medicinskim pomagalima.
Da je to dobro svakako bi vam to preporučio vaš liječnik s kojim se posavjetujte prije kupovine
Ako vas trgovac zove na PREZENTACIJU proizvoda u njegove prostorije nemate ista prava kao kada je prezentacija napravljena van poslovnih prostorija trgovca.
Za vas tada ne vrijedi pravo odustajanja od kupovine i vraćanje proizvoda u roku 14 dana.
Provjerite brzinu interneta jer često put nije onakva kakvu vam je davatelj usluge obečao
Sklapate ugovor s teleoperatorom svakako ga pitajte koja je najmanja brzina interneta koju isporučuje na vašoj lokaciji. Ako imate bakrene parice posebno budite pažljivi
Kada pisanim putem zatražite raskid ugovora s operatorom od dana primanja vašeg pismena u roku 12 radnih dana mora raskinuti ugovor. Ne pristajte na nikakvo zvanje telefonom kako bi raskinuli ugovor. To su smicalice operatora.
Naručili ste nešto putem interneta, provjerite paket koji vam je stigao i za koji trebate platiti prije nego ste ga platili poštaru ili donositelju. Ako vam ne želi otvoriti paket nemojte primiti . Bilo je dosta prevara.
Nude vam da štedite na ime svoje djece ili unuka, pazite bez odobrenja socijalnog radnika neće moći podignuti novac ako vam zatreba !!
Udruga je tu da Vas uputi, usmjeri, podrži i savjetuje kako da ostvarite svoja prava, a Vi sami trebate poduzeti nešto za sebe.
Kada od trgovca uzmete račun pomažete državi u naplati poreza, a uplatom poreza jača država
Samo pokazivač pravca ili žmigavac ispravno radi kada radi pa ne radi. Telekomunikacijske usluge su neispravne ako rade kao pokazivač pravca ili žmigavac (rade, ne rade, rade)
Dobili ste ovrhu na Vaša primanja, a da uopće niste upoznati s pokretanjem ovršnog postupka, požalite se Ministarstvu pravosuda, Javnom pravobranitelju, javnom bilježniku koji je poslao ovršni prijedlog i kopiju pošaljite HUZP-u.
Kod kupovine mobilnih uređaja pazite kakve uređaje kupujete.Potrošači nam javljaju da im poništavaju jamstvo za Sony Ericsson uređaje jer su bili u vlazi ili ih se uvjerava da su razgovarali u kupaonici ili po kiši.Ako uređaji propuštaju vlagu iz zraka i to još i jamstvenom roku razmilsite o kupovini!
Čuvajte vaše računa jer Vam oni služe prilikom reklamacije proizvoda i usluga
Prodavač je dužan o svom trošku u jamstvenom roku prevesti neispravan uređaj u servis i vratiti ga kupcu
Nude Vam kredit bez kamata, sve besplatno, raspitajte se koliko košta opomena ako zakasnite par dana s otplatom rate. Možda je skuplja nego što bi bile kamate!
Trebate li majstora za neke veće poslove u stanu, svakako tražite predračun i ugovorom detaljizirajte radove.
Pregledajte rokove namirnica koje kupujete. Koji puta su dulje na policama nego što je dozvoljeno.
Kada ne dobijete račun prijavite Ministarstvu finacija - područnoj poreznoj upravi
Bliži se vrijeme svinjokolje. Ne kupujte svinju u područjima registrirane zaraze.
Bliži se vrijeme svinjokolje. Odaberite seosko domaćinstvo čije higijenske navike i način uzgoja domaćih životinja dobro poznajete.
Bliži se vrijeme svinjokolje. Ako ste na seoskom domaćinstvu zaklali svinju obavezno meso dajte na trihineloški pregled.
Naoko primamljive prednosti znatno niže cijene svinje "žive vage" u startu valja dodati i do 40% kala (otpada) pri klanju i gruboj obradi.
Izbjegavajte oglase uz koje je oglašen samo tel.broj. Registrirani obrtnici oglašavaju i naziv obrta i adresu.
Zastara potraživanja za troškove stanovanja navedenih u Zakonu o obveznim odnosima je godina dana.(čl.378)
Kupili ste nekakv uređaj, od trgovca trebate dobit jamstveni list, uputu za uprabu i popis servisera sve na hrvatskom jeziku. Ako to niste dobili obratite se Državnom inspektoratu
Dužnost je trgovca da Vam izvrati sitan novac, pa i do zadnje lipe. Ako niste dobili svoje lipe prijavite Državnom inspektoratu.
Nadzor dimnjačarske službe vrše komunalni redari za dimnjačarske poslove.
Kada ne dobijete račun prijavite Ministarstvu finacija - područnoj poreznoj upravi
Nezaposleni ste i trebate dobiti nekakvu nakandu u Zavodu za zapošljavanje inzistirajte da vam naknadu isplate u banci gdje vi to zelite . Na to imate pravo.
Kupili ste nekakav uređaj koji se pokvario u roku tri mjeseca. Odmah , a najkasnije 8 dana od dana kvara obratite se trgovini gdje je uređaj kupljen i zatražite zamjenu. Morate im se obratiti pismom preporučenim po mogućnosti s povratnicom i dajte rok da pogledaju uređaj. Ako vam ne zamijene uređaj obratite se Državnom inspektoratu.
Zakon o zaštiti potrošača je lex specijalis, a Zakon o obveznim odnosima je lex generalis,te treba naglasiti da ako neko pitanje između trgovca i potrošača nije ugovorom uređeno primjenjivat će se Zakon o zaštiti potrošača, kao poseban propis, a tek supsdijarno Zakon o obveznim odnosima kao opći propis obveznog prava.
Održavanje vodomjera nije komunalna usluga te u cjeniku usluga ne može biti i cijena održavanja vodomjera
Sukladno članku 81. Zakona o zaštiti potrošača-ZZP (NN 96/03)ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo smatra se nepoštenom ako, suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje značajnu neravnotežu pravima i obvezama ugovorenih strana na štetu potrošača.
Nepoštenom ugovornom odredbom temeljem članka 82.stavak 11. ZZP smatra se ona odredba kojom se trgovcu dopušta da jednostrano mijenja ugovorne odredbe bez valjanog ugovorom predviđenog razloga.
Dobili ste promotivni trgovački letak , dobro provjerite je li za vas povoljno ono što piše u letku.
Sudu časti Hrvatske gospodarske komore šalju se prijave fizičkih osoba radi nepriznavanja reklamacije kupaca, neispunjavanje preuzetih usluga, nepoštivanje pravila struke, lažnog reklamiranja, nepoštivanja zakonskih propisa u prometu roba i usluga. Prijava se podnosi u roku 3 mjeseca od dana saznaja za nepravilnost.
Aditivima se smatraju tvari točno poznatog kemijskog sastava, koje se ne konzumiraju kao hrana, niti su tipičan sastojak hrane, bez obzira na prehrambenu vrijednost, a dodaju se hrani u svrhu poboljšanja tehnoloških i senzorskih svojstava.
Kupujete nešto na prezentaciji pazite imate rok za pisani raskid ugovora 14 dana (preporučenom poštom)
Davatelj telekomunikacijskih usluga dužan je na zahtjev pretplatnika omogućiti jednostavnu i besplatnu zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, odnosno poziva na određene brojeve ili skupine brojeva.temeljem čl. 46. Zakona o telekomunikacijama.
Nosite li na popravak mobitel , kompjuter ili neki uređaj koji je zaštićen od otvaranja, zatražite od servisera da konstatira da uređaj nije otvaran.
Kupujete stan: potražite stručnu pravnu pomoć, angažirajte agenciju za promet nekretnina, a o njoj se raspitajte u Hrvatskoj gospodarskoj komori, provjerite vlasnički list, provjerite ima li nekretnina građevinsku dozvolu ovjerenu zelenim žigom,usporedite građevinsku dozvolu i nekretninu, provjerite stanje nekretnine u zemljišnim klnjigama, raspitajte se o agentu koji nudi stan, provjera fiducijarnog upisa prava vlasništva
Dostava i očitanje brojila HEP-a (elektra) nije ograničena datumom u mjesecu za potrošače koji sami očitavaju brojila, a očitanje se može dostaviti u pisnom obliku ili ososbno na šalteru informacija.
Na akontacijske rate HEP ne obračunava kamatu već samo na zakašnjelu uplatu po redovnom godišnjem obračunu.
Pažljivo kupujte meso u trgovačkim lancima. Na naljepnici zna pisati PROIZVODI I PAKIRA -"naziv trgovačkog lanca", a u nastavku piše da je zemlja porijekla npr. Nizozemska
Kada u trgovini vidite obavijest da je PRAVILO KUĆE takvo i takvo (npr.neispravnu robu možete zamijeniti samo u roku 8 dana) u večini slučajeva žele Vas prevariti i oduzeti Vam prava koja imate. Izbjegavajte kupovinu u takvim trgovinama.
Trebate kupiti nekakav lijek koji sami plaćate. Raspitajte se u ljekarnama o cijeni. Često puta su velike razlike u cijenema.
Trebate bankovni kredit. Izračunajte kolika bi vam bila mjesečna otplata kredita. Pokušajte nekoliko mjeseci taj novac staviti na stranu, pa ako uspijete onda znači da se nećete prezadužiti.
Trgovine moraju poslovati prema Zakonima važečim u Hrvatskoj, a svoja pravila mogu donositi samo ako su povoljnija za potrošača.
Čuvajte se onih koji vam nude kredite koje ćete lako otplatiti. Dobro se raspitajte o kamatama, opomenama, ako slučajno zakasnite s ratom, u kojem vremenu šalju opomene, šalju li u isto vrijeme opomene dužniku i jamcima na tome možete više izgubiti nego je mjesečna kamata.
Na ulazu u trgovinu je obavijest da u roku 8 dana možete reklamirati (neispravan proizvod) pazite žele Vas prevariti. Rok za reklamaciju neispravnog proizvoda je 3 mjeseca.Radje izbjegnite kupovinu u takvoj trgovini gdje Vam žele oduzeti Vaša prava
Nazvali ste broj 060 pazite negdje plaćate i čekanje bez razgovora.
Želite promijeniti davatelja telekomunikacijskih usluga?. Raspitajte se koliko košta opomena ako zakasnite s plaćanjem. Koji puta je skupnja nego telefonski račun.
Vidjeli ste da možete povoljno kupiti neki uređaj. Dobro se raspitajte kolika je cijena njegove montaže.
Majstor Vam je obavio neku uslugu, platite tek kada vam ispiše račun.
Nude Vam ugovor na potpis. Obratite pozornost na ono što piše sitnim slovima. Najvjerojatnije Vam žele podvaliti - obvezati Vas nečim što niste pročitali ali je jako bitno. Odustanite od takvih ugovora.
HRT pristojbu plaćate samo za jedan prijamnik bez obzira koliko ih imate u stanu ili u vikendici.
Državnim tijelima i svim pravnim osobama zakonska je obveza prijaviti kaznena djela, a građanima je to moralna obveza.
Na vašu e-mail adresu stigla je poruka da ste sretni dobitnik neke lutrije iz inozemstva?Ugodno ste iznenađeni, ali ipak, sumnjivo vam je ? RIJEČ JE O PRIJEVARI.
Vaši osobni podaci su samo vaši te ih nemojte olako slati nepoznatim osobama, pogotovo putem interneta
Davatelj javne telekomunikacijske usluge dužan je štititi korisnika od zlouporaba trećih osoba
Prodavač u prodajnom objektu dužan je prodati onu količinu robe koju potrošač traži.
Zahtijevajte produženje jamstvenog roka za onoliko dana koliko je uređaj bio na popravku.
Dogovarate posao s majstorom svakako uzmite majstora koji Vam može izdati račun, prilikom dogovora svakako tražite predračun, a platite samo ako dobijete račun. Račun će Vam poslužiti kod eventualne reklamacije.
Svakako provjerite informacije koje ste dobili u reklamnim ili oglasnim porukama prije nego se odlučite na kupovinu.
Odlučili ste se na kupovinu putem Interneta. Pazite hoćete li poslati svoje podatke i brojeve kreditnih kartica. Rađe zatražite da Vam se roba dostavi pouzećem.
Prije nego se odlučite na kupovinu svakako se raspitajte koliki su troškovi održavanja i korištenja. Kod nekih aparata baterija je skuplja od samog aparata
Odlučili ste se na kupovinu kućanskih aparata, raspitajte se o cijenama, možda ćete u različitim dućanima pronaći isti proizvod po povoljnijoj cijeni.
Uvjeravaju Vas u reklamnoj poruci da vaćanjem PET ambalaže dobivate 50 lipa. Nažalost nisu Vam rekli što Vi i dobro znate da su to Vaših 50 lipa koje ste im platili, ali zato tu ambalažu morate nositi do trgovine velike 200m/2.
Prodavač u prodajnom objektu dužan je točno mjeriti robu na ispravnim mjerilima – vagama koje su postavljene tako da je kupcima omogućen uvid u mjerenje robe.
Prodavač u prodajnom objektu dužan je paziti na rokove uporabe namirnica jer se zdravstveno neispravnim smatraju namirnice i predmeti opće uporabe kojima je istekao rok uporabe označen na deklaraciji ili ako uopće nemaju podatke o roku uporabe.
Na prezentaciji Vam pokazuju medicinsko pomagalo za Vaše tegobe. Prije odluke o kupovini svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom.
Treba Vam kredit , najprije se raspitajte u banci o svim troškovima, saznajte kolika bi Vam bila rata i svakako probajte 6 mjeseci stavljati tu ratu na stranu. Ako Vam to uspije Vi možete uzeti navedeni kredit , a šest mjesečne rate koje ste stavili na stranu poslužit će Vam kao depozit za kredit.
Kupili ste telefonsku karticu za telefoniranje u inozemstvo. Provjerite jesu li vam skinuli minute ako niste uspostavili vezu s nazvanim brojem.
Davatelj javne telekomunikacijske usluge u mobilnoj telefoniji nudi vam pretplati za xx kuna. Raspitajte se trebate li još platiti i naknadu za korištenje radijske frekvencije
Nakon nekoliko godina otplate kredita pojavile su vam se nekakve kamate. Zatražite pisano objašnjenje od banke. Ako ste objašnjenjem nezadovoljni prijavite Državnom inspektoratu.
Otplaćujete više godina nekakav kredit u banci. Svake godine zatražite dopisom od banke da vas obavijesti o eventualnom dugu kako bi ga namirili ( neredovite uplate idr.) da vam se ne desi da nakon 20 godina otplate kredita trebate platiti još desetak rata na zatezne kamate.
Čuvajte se "lažnih reklama" dobro provjerite da li uz nisku cijenu morate platiti još nešto. Uglavnom iza primamljive ponude često se krije izdatak za potrošača.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari
U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar.Obavijest mora biti poslana preporučeno, telegramom pouzdanim načinom
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru: 1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni, 2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka, 3) zahtijevati sniženje cijene, 4) izjaviti da raskida ugovor.
Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
Zaštitari u trgovini vas žele pregledati, jer smatraju da ste nešto ukrali.Ako niste ništa ukrali na pregled nemorate pristati .Tražite da dođe policija i onda preko odvjetnika tužite trgovinu za maltretiranje.
Bankari vole potrošače koji su stalno u minusu jer od njih dobivaju dobre kamate.
Štedljivi planiraju kupovinu i u kupovinu idu s popisom što treba nabaviti.
Razumno trošiti ne znači i škrtariti
U kafiću ste naručili kavu i običnu vodu. Ne žele Vam donijeti običnu vodu već Vam žele pordati flaširanu vodu. Napravite prijavu državnim inspektorima.
Budite jako oprezni kada gledate i slušate reklame. Prema sadašnjem Zakonu o zaštiti potrošača mogu nas reklamama obmanjivati dok Hrvatska ne uđe u Europsku uniju. ŽALOSNO
Internetom se koristite putem ADSL usluge. Jeste li postavili odgovarajuću zaštitu kako ne biste plaćali za druge??
Idete u trgovinu u veliku kupovinu ? Svakako ponesite popis što sve trebate kupiti.
Kupujete li nekretnine ništa ne potpisujte prije nego dobro pročitate.
Trebate kakvog majstora nikako nemojte pristati uzeti majstora na "crno" , pa mada Vam ga preporučuje i najbolji prijatelj. Nerijetko ćete se pokajati jer ćete biti prevareni.
Izbjegavajte kupovinu skupih mobitelja jer prema našim potrošačima i iskustvima servisera smeta im vlaga iz zraka i "padaju u vodu" kao i jeftiniji mobiteli. U takvim slučajevima serviseri Vam ne priznaju jamstvo.
Kada vas trgovac uvjerava da za zamjenu neispravnog proizvoda imate samo 3 dana, želi vas prevariti, Odmah ga prijavite državnim inspektorima.
Ljudi ne kupuju stvarnost već slike kaže stručnjak marketinga.
Pazite ako Vam se javljaju agenti telekomunikacijskih kuća u Vašem domu ili u pojedinim trgovinama nemojte ništa potpisivati dok Vam ne daju ugovor da ga odnesete kući i u miru proučite. ČUVAJTE SE OBMANE često puta Vam ne žele reći sve što Vas očekuje.
Teleoperator mora raskinuti ugovor iako mu potrošač nešto duguje ako to potrošač traži.
Kupujete li nešto u zemljama izvan Europske unije nećete imati zaštitu koju imaju drugi potrošači
HAKOM-u možete uputiti žalbu na svog teleoperatora poslije odgovora Povjerenstva za reklamacije potrošača prutem elektronske pošte i stranica www.hakom.hr
Zovu li Vas iz nekakvog telekomunikacijskog centra i nude Vam određene usluge odmah na početku razgovora tražite da se snimi da želite samo informacije , a ne sklapanje ugovora. Pojedini akviziteri to zlouporabljaju kako bi zaradili izvanredan prohod i poslije traženja informacija bilježe Vas ako osobu koja želi ugovor .
Skip to content