Hrvatska udruga za zaštitu potrošača sudjeluje u projektu “Tajni kupac”

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača sudjeluje u projektu “Tajni kupac”

Podjelite:

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača sudjeluje u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“.

 

Svrha projekta je zaštita ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj kroz provođenje aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena, pridržavanja Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača. Sve navedene projektne aktivnosti provoditi će se od kolovoza 2022. do prosinca 2023. godine.

Projekt će se provoditi u Zagrebu, Sisku i u Puli, ukupno ćemo pratiti 60 proizvoda i 36 usluga, na 20 prodajnih mjesta i 12 davatelja usluga. Proizvodi i usluge se prate sa liste koju je odredilo Ministarstvo gospodarstva, u kolovozu će cijene biti popisane samo u kunama, a od rujna 2022., pa do kraja 2023. pratit ćemo dvojne cijene – i u kunama i u eurima.

Listu proizvoda i usluga koje pratimo objavljivati ćemo na našoj web stranici, a ako tajni kupci uoče neke nepravilnosti u iskazivanju cijena prijavit ćemo to Državnom inspektoratu, koji će provesti nadzor I kazniti prekršitelje.

U sklopu projekta vodimo i posebnu podstranicu Tajni kupac na kojoj se mogu pronaći sve informacije vezane uz uvođenje eura u RH, koje mogu biti od koristi potrošačima, a od 05.09. 2022. svi potrošači će moći dobiti informacije vezane uz uvođenje eura i primjenu Zakona o uvođenju eura na naš telefon 01 46 333 66, od ponedjeljka do petka od 14,00 – 16,00 sati, na isti telefon će potrošači moći prijaviti i nepravilnosti u iskazivanju dvojnih cijena, ako ih uoče.

Tijekom provođenja projekta na toj podstranici ćemo provoditi i online ankete kako bismo provjerili koliko su potrošači informirani i kako se snalaze sa dvojnim cijenama.

Izvor slike: Ministarstvo gospodarstva

Cijene

Cijene

Podjelite:

Priopćenje za medije
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača evidentirala je cijene jestivog ulja zadnjeg dana u ožujku, dan prije stupanja na snagu Odluke Vlade RH o smanjenju PDV na određene prehrambene namirnice, među kojima je bilo i jestivo ulje.
PDV je na jestiva ulja i masti smanjen sa 13% na 5% i potrošači su očekivali smanjenje cijena, jer je jestivo ulje zadnjih nekoliko mjeseci najviše poskupilo, oko 32%.
Cijene smo evidentirali nakon tjedan dana i evo rezultata:

31.03. 2022.                                                          07.04.2022.
Konzum
Zvijezda ulje 1 lit.  17,99 kn                             17,99 kn
Spar
Zvijezda ulje 1 lit.   18,99 kn                             17,99 kn – 1 kn jeftinije
Lidl
Zvijezda ulje 1 lit.    17,99 kn                             17,99 kn
Vrutak
Zvijezda ulje 1 lit.    17,99 kn                             17,99 kn

Samo je u Sparu tjedan dana kasnije cijena ulja bila 1 kunu niža, a kod ostalih je cijena ostala ista, dakle od smanjenja cijena ništa. Stalno nam se javljaju potrošači koji kažu da nisu pronašli smanjene cijene. Očekujemo da Državni inspektorat  obavi nadzor i izvjesti potrošače o rezultatima. 

                                                                                    Predsjednica:

                                                                                    Ana Knežević