Hrvatska udruga za zaštitu potrošača

Obratite nam se za pomoć s povjerenjem

Treba li dvojno

iskazivati cijene i u 2024.?

 

Osnovna prava potrošača

PRAVO NA ZAŠTITU EKONOMSKIH INTERESA POTROŠAČA

PRAVO NA ZAŠTITU OD OPASNOSTI ZA ŽIVOT, ZDRAVLJE I IMOVINU

PRAVO NA PRAVNU ZAŠTITU POTROŠAČA

PRAVO NA INFORMIRANJE I IZOBRAZBU POTROŠAČA

PRAVO NA UDRUŽIVANJE POTROŠAČA U SVRHU ZAŠTITE NJIHOVIH INTERESA

PRAVO NA PREDSTAVLJENJE POTROŠAČA I SUDJELOVANJE PREDSTAVNIKA POTROŠAČA U RADU TIJELA KOJA RJEŠAVAJU PITANJA OD NJIHOVA INTERESA

Grad Zagreb i HUZP zajedno za potrošače

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Učlanite se u udrugu potrošača

Učlanite se u Hrvatsku udrugu za zaštitu potrošača – tako pomažete našem postojanju!

Korisne poveznice

 

Skip to content