Autorsko djelo: bitan korak za mlade umjetnike

Autorsko djelo: bitan korak za mlade umjetnike

Podjelite:

Autore često može zbuniti pojam zaštite intelektualnog vlasništva i autorskog djela. Može li to biti isto ili se ipak radi o različitim pojmovima?

Kako je navedeno na Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo:

Autorsko djelo je originalno, duhovno (intelektualno) ostvarenje iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja koje ima individualan karakter i koje je na neki način izraženo. Pritom način i oblik izražavanja, vrsta, vrijednost ili namjena djela nije od značaja za kvalificiranje djela kao autorskog djela.“ www.dziv.hr

To znači da je autorsko djelo naravno dio intelektualnog vlasništva koje ne treba posebno štititi. Interesantno je da autorsko djelo treba biti intelektualno ostvarenje, koje može ili ne mora biti kreativno ili originalno. Da, dobro ste pročitali, originalnost (izvornost) u smislu autorskog prava ne zahtijeva apsolutnu novost, već se traži tzv. subjektivna originalnost (izvornost), odnosno novost u subjektivnom smislu. To jednostavno znači da ne smijete oponašati drugo, već postojeće autorsko djelo. Predmet takvih rasprava je često vidljiv na glazbenoj sceni gdje jedan umjetnik optužuje drugog za plagijat.

Bitno za znati da sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima autorska djela su:

 • jezična djela, kao što su pisana djela, govorna djela te računalni programi, koji obuhvaćaju izražaj računalnog programa u bilo kojem obliku, uključujući i pripremni dizajnerski materijal
 • glazbena djela, s riječima ili bez riječi
 • dramska i dramsko-glazbena djela
 • koreografska i pantomimska djela
 • djela vizualnih umjetnostis područja slikarstva, kiparstva i grafike, bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela vizualnih umjetnosti
 • djela arhitekture, kao što su skice, studije, plastični i drugi prikazi, nacrti, idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, planovi te izvedene građevine i zahvati u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture
 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna
 • fotografska djelai djela proizvedena postupkom sličnom fotografskom
 • audiovizualna djela, kao što su kinematografski, televizijski, dokumentarni, crtani, reklamni ili drugi filmovi te druga audiovizualna djela izražena slikama, sa zvukom ili bez zvuka, u vremenski organiziranom slijedu promjena, bez obzira na vrstu podloge na koju su fiksirana
 • novinarska djela, kao što su članci, fotografije i audiovizualni prilozi
 • videoigre i druga multimedijalna djela
 • kartografska djela
 • prikazi znanstvene ili tehničke prirodekao što su crteži, planovi, skice, tablice
 • druge vrste originalnih intelektualnih tvorevina koje imaju individualan karakter.

Naravno, autorsko pravo ne štiti ideje,  znanstvena otkrića, postupke, metode rada i matematičke koncepte, ideje i načela na kojima se zasniva bilo koji element računalnog programa, vijesti i novosti, službene tekstove, službene programe, prostorne planove i sl.

Kroz projekt „That’s my idea“ , Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) ima za cilj pomoći u diseminaciji rezultata ovog projekta, te educirati mlađu populaciju (15 – 25 godina) o važnosti zaštite intelektualnog vlasništva s naglaskom na područje glazbe. Cijeli projekt podržan je i od EUIPO-a, točnije Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo.

 

Skip to content